• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

Aktualno stanje periodike tlačne opreme - jesen 2017.

Aktualno stanje periodike tlačne opreme - jesen 2017.

Novi legislativni okvir za opremu pod tlakom u eksploataciji

StrelicaOPT

Uz pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017), Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta RH

je 25.05.2017. je objavilo i „Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom“. 

Link: http://www.em.com.hr/media/downloads/2017/to_prilog.pdf

 

Osim navedenog pravilnika i uputa, za inspekcijski pregled tlačne opreme bitni su i slijedeći zakonski i podzakonski akti:

 • Zakon o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti za proizvode (NN 80/13, NN 14/14)
 • Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/2016)
 • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/2017)
 • PED direktiva 2014/68/EU
 • SPED direktiva 2014/23/EEC
 • Tehničke upute proizvođača opreme pod tlakom
 • Odgovarajuće harmonizirane norme i ostale tehničke specifikacije (npr. HRN EN 13345, HRN EN 12542, HRN EN 13480, HRN EN 12952…)
 • Dobra inženjerska praksa iz područja opreme pod tlakom

Prednosti liberalizacije i novog pravilnika „periodike” tlačne opreme:

Stavljanje periodičkih pregleda opreme pod tlakom na tržište predstavlja usklađivanje s europskim pristupom.

Ovo je područje ostavljeno na uređivanje nacionalnom tehničkom zakonodavstvu uz poštivanje smjernica „novog pristupa”.

Apsolutno sve države članice prihvatile su „novi pristup” i periodičke preglede i ispitivanja opreme pod tlakom prenijele s

državnih organa na inspekcijska tijela i na vlasnike/korisnika.

Prednosti ovakvog pristupa su slijedeće:

 • Za siguran rad OPT odgovoran je vlasnik/korisnik a što je ustaljena praksa unutar eu
 • Preglede i ispitivanja OPT obavljaju visoko stručne osobe s kvalitetnom opremom
 • Smanjenje proračunskih sredstava za nadzor OPT
 • Na vrijeme i stručno obavljeni pregled i ispitivanja uz stručne savjete vlasniku/korisniku
 • Uspostavljanje konkurentnosti na području izvođenja periodičkih pregleda
 • Uspostavljanje i osiguravanje odgovornosti za obavljene preglede i ispitivanja
 • Periodički pregledi i nadzor nad provođenjem su jasno razdvojeni

Kontaktiere Sie uns

+385(0)1/4874-777

40 Jahre in Arbeit

Überprüfen Sie unsere Referenzen