Naš cilj je stalno poboljšavanje kvalitete usluge koju pružamo našim klijentima. Svojim prijedlozima, prigovorima i pohvalama pridonosite ostvarenju još uspješnije suradnje, na čemu vam zahvaljujemo.

Ako nam želite uputiti prigovor ili pohvalu pošaljite isti na e-mail adresu predstavnika Uprave za upravljanje kvalitetom mecimovic@croatiainspect.hr