• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom u eksploataciji (KBR i OPT)

Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom u eksploataciji (KBR i OPT)

 

 

PERIODIČKI PREGLED I ISPITIVANJA TLAČNE OPREME U EKSPLOATACIJI

Poštovani,
vjerujemo da Vam je već poznato da je od ove godine na snazi novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017).

Ono što je najvažnija promjena u podzakonskim aktima je da sada poslove svih ispitivanja, inspekcije i periodičkih pregleda tlačne opreme u radu (ili OPT koja se stavlja u rad) možete povjeriti i našoj tvrtki CROATIAINSPECT d.o.o., kao akreditiranom i ovlaštenom inspekcijskom tijelu „vrste A“, za obavljanje navedenih poslova. Do sada je za ove poslove jedino bila ovlaštena Agencija za opremu pod tlakom.

CROATIAINSPECT je, sa svojim Uredima u Zagrebu i Rijeci, najstarije i prvo inspekcijsko tijelo za nadzor i osiguranje kvalitete u proizvodnji, u području opreme za naftu i plin (QA, QC, …), te vlastitim laboratorijem (i akreditacijom) za metode kontrole bez razaranja. Posjedujemo svjetski značajne reference kroz više desetljeća kontinuiranog rada i kontrole u području tlačne opreme. No ta nas činjenica nije uspavala, već smo, svjesni trenutka, krenuli u novi razvojni (i investicijski) ciklus, a kako bi se optimalno opremili i ekipirali za provedbe ispitivanja i inspekcije u pogonima naših kupaca.


Stupanjem na snagu novog legislativnog okvira u području opreme pod tlakom, sada za Vas možemo obaviti kompletnu uslugu na licu mjesta – inspekciju, ispitivanja i periodičke preglede tlačne opreme, te tako zaokružiti proces pregleda stabilne tlačne opreme, cjevovoda ili boca u uređajima za disanje i vatrogasnim aparatima, a koja zakonski podliježu periodičkim pregledima nadležnog inspekcijskog tijela.

Uz već postojeće postupke, akreditacije i urede, razvili smo novi; mobilno ispitno-inspekcijski laboratorij, za sve metode kontrole bez razaranja, ispitivanja i inspekciju tlačne opreme u radu, te kontrolu funkcionalnosti, ispitivanje ili zamjenu sklopova na tlačnoj opremi. Nabavili smo dodatnu opremu, alate i pomagala, kojima se periodički pregledi i ispitivanja tlačne opreme provode brže, ekonomičnije, pa i „modernije“; često i uz manje invazivne metode za samu opremu, a rezultate inspekcije se donose prema kvalitetnije definiranim parametrima za zaključivanje.  Navedenim pristupom se trudimo dodatno povećati razinu pouzdanosti rezultata naših ispitivanja i inspekcija, uz skraćenje zastoja u  redovnom radu opreme koju nadziremo.

Novim Pravilnikom predviđeno je da vlasnici/korisnici opreme pod tlakom imaju pravo zatražiti od Agencije za opremu pod tlakom (sad OPT d.o.o.) tehničku (i inspekcijsku) dokumentaciju za postojeću tlačnu opremu (čl. 19, st.2 Pravilnika).  Za vlasnike/korisnike OPT koji nemaju kompletnu i nužnu dokumentaciju za opremu koja je već u radu (a nema je ni u Arhivi  bivše OPT Agencije), osiguravamo suport kod pribavljanja, izrade ili dopune nedostatne tehničke dokumentacije.
Nadamo se da ćete i Vi prepoznati svu prednost suradnje s našom tvrtkom CROATIAINSPECT.

Jamčimo Vam bržu, kvalitetniju, te nadasve kompletniju uslugu, zasnovanu na iskustvu i stručnom timu inspektora više različitih specijalizacija. Samostalni inspektori CROATIAINSPECT-a posjeduju veliko radno iskustvo u inspekcijama prema API, ASME, EN, HRN, DIN, GOST, JUS…itd. standardima, kao i prema „PED/SPED Direktivama i tehničkim specifikacijama za spremnike, cjevovode i sklopove. Kontinuirano se, unutar tvrtke prate i ažuriraju nove verzije normativnih dokumenata o materijalima za njihovu izradu, osiguranje kvalitete u proizvodnji i završnoj kontroli, nerazornim i razornim ispitivanjima, premazima, sustavima „AKZ“ zaštite, itd.

Iskusni stručnjak EWE/IWE/IWI-C specijalizacije, kao i dugogodišnje iskustvo u certifikaciji zavarivača i postupaka zavarivanja, CROATIAINSPECT-u osigurava status pouzdanog partnera kod odobravanja postupaka popravaka ili sanacija na tlačnoj opremi.

 
Upitom na adresu e-pošte našeg Odjela „KBR i OPT“ (za inspekciju tlačne opreme i kontrolu bez razaranja) info@croatiainspect.hr 
možete zatražiti naš obrazac Zahtjeva za inspekciju OPT, a koji možete skinuti s naše web stranice(link:. Zahtjev za inspekciju) Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel.br. (0)1 4874777 ili 051  213 417.

Odlučite li se za suradnju s CROATIAINSPECT-om, jamčimo Vam brzu i kvalitetnu uslugu, diljem cijele Hrvatske. Inspekcijski izvještaji izdani od strane  CROATIAINSPECT-a uvijek su značili više, te su postali sinonim za proizvode i usluge bez naknadnih reklamacija i prikrivenih nedostataka, a time našim korisnicima osiguravamo dodatnu vrijednost, smanjujemo troškove i zastoje, te podižemo i garantiramo pouzdanost.
Radujemo uspješnom početku ili proširenju suradnje i na području inspekcije i ispitivanja tlačne opreme u radu.


 

KONTROLA BEZ RAZARANJA

Naše usluge komitentima pružamo iz ispitno-inspekcijskog laboratorija u Rijeci, kao i središnjice u Zagrebu, te direktno na licu mjesta, u pogonima naših kupaca, u našem mobilnom inspekcijskom KBR i OPT laboratoriju. 

Kontrola bez razaranja (KBR), nerazorne metode kontrole kvalitete ili ispitivanje materijala bez razaranja (engl. Nondestructive testing ili Non-destructive testing - NDT) predstavlja skup metoda temeljen na principima fizike sa svrhom utvrđivanja svojstava materijala ili komponenata sustava, te otkrivanja različitih vrsta grešaka (defekata), a da se pritom ne utječe na funkcionalnost materijala koji se ispituje (ispitivani materijal ostaje neoštećen). Osnovna svrha ispitivanja bez razaranja je utvrđivanje kvalitete i usklađenosti osnovnog materijala i zavarenih spojeva sa zahtjevima tehničkih specifikacija i standarda.

Kako bi osigurala uspjeh u današnjem konkurentnom okruženju, industrija mora osigurati ispravnost svojih proizvoda na najisplativiji mogući način. Croatiainspect pruža standardne i inovativne usluge inspekcije metodama bez razaranja a sve kako bismo pomogli osigurati pouzdanost i sigurnost proizvoda ili opreme našim klijentima.

Odjel kontrole bez razaranja zapošljava inspektore obučene prema zahtjevima norme EN ISO 9712 te posjeduje vrhunsku opremu potrebnu za kvalitetno obavljanje usluga inspekcije.

Dugotrajnost odjela rezultirala je mogućnošću izvršavanja raznovrsnih usluga kontrole bez razaranja u različitim vrstama industrija.

Širok spektar naših znanja i iskustava koristimo i u pomaganju našim klijentima prilikom odabira najbolje tehnike ispitivanja za otkrivanje grešaka i nepravilnosti u određenim proizvodima.

Opredijeljeni smo konstantnom poboljšanju u pružanju naših usluga zbog čega je provedena i akreditacija Odjela prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020 za inspekciju metodama bez razaranja.

Osoblje „CROATIAINSPECT“-a:

Osoblje Croatiainspect-a je obučeno i certificirano u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 9712 prema kojoj, između ostaloga, posjeduje i certifikate o osposobljenosti stupnja 3 za ispitivanje magnetskim česticama, ispitivanje penetrantima, ultrazvučno i radiografsko ispitivanje.

Croatiainspect kontinuirano ulaže u daljnju izobrazbu te recertifikaciju svoga osoblja čime osiguravamo visoku razinu kvalitete pruženih usluga

Oprema

Konstantno se ulaže u kvalitetnu opremu, njezino održavanje, servisiranje i umjeravanje kako bi svojim komitentima mogli garantirati kvalitetu rezultata ispitivanja u kompletnom području našeg djelovanja. Prošle je godine tako, uz dva kompleta opreme za klasičnu radiografiju, nabavljena i nova oprema za provedbu ispitivanja metodom digitalne radiografije (cRT).

Uprava kontinuirano unapređuje sve komponente lanca kvalitete; procesi se normiraju i ažuriraju u skladu sa zakonskom legislativom/ regulativom, a posebno se nastoji maksimalno prilagoditi potrebama i zahtjevima tržišta, odnosno naših ključnih kupaca (konstantno podizanje stručne osposobljenosti  kadrova,  tehnička opremljenost inspekcijskog tijela, razvijanje novih inspekcijskih procedura).

Kvaliteta ispitivanja je determinirana sustavom:

slika2 odjelkbr novo

Ispitne procedure

Naše su ispitne procedure prošle audit od strane eksperata Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatskog registra brodova i Bureau Veritasa te su dokazano sukladne svim zahtjevima referentnih europskih i američkih normi i strukovnih standarda.

Od strane hrvatskog registra brodova posjedujemo ovlaštenje kao laboratorij za kontrolu bez razaranja i ovlaštenje za mjerenje debljina elemenata strukture brodskog trupa dok od Bureau Veritasa posjedujemo odobrenje za kontrolu bez razaranja.

Posjedujemo i održavamo akreditaciju u području kontrole bez razaranja za ispitivanja nerastavljivih spojeva i industrijskih proizvoda prije i za vrijeme eksploatacija metodama:

 • radiografije
 • magnetskih ispitivanja
 • penetrantskih ispitivanja
 • Ultrazvučno mjerenje debljine stjenke

 

INSPEKCIJA OPREME POD TLAKOM

Akreditacijom za inspekciju opreme pod tlakom, dokazujemo sukladnost naših usluga za svom propisanom regulativom i strukovnim zahtjevima.

Naše usluge uključuju:

 •  Razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti
 •  Prvi pregled opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti
 •  Periodični pregled opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti
 •  Izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti
 •  Pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke i niske razine opasnosti
 •  Ispitivanje opreme pod tlakom visoke i niske  razine opasnosti
 •  Nadzor inspekcijskih izvještaja o provjeri, ispitivanju i podešavanju sigurnosnog pribora
 •  Provođenje tehničkog nadzora i odobravanje postupaka sanacija, rekonstrukcija, popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
 •  Vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
 •  Vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosti pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede
 •  Obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan upotrebe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva

 

OPREMA POD TLAKOM

Od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u području opreme pod tlakom još se mnogo toga treba promijeniti, i to iz temelja. To se ponajviše odnosi na periodičke preglede opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, pri čemu se postavlja pitanje je li cilj imati slobodno tržište i time omogućiti daljnji razvoj posrnulog hrvatskog gospodarstva ili se i dalje zatvarati u svojevrsne monopole?

Još 2004. godine započela je implementacija europskog u hrvatsko tehničko zakonodavstvo. Tim procesom obuhvaćeno je i područje opreme pod tlakom u što se ubraja:

 • stabilna oprema pod tlakom
 • pokretna oprema pod tlakom
 • jednostavne posude pod tlakom
 • aerosolni raspršivači

Sva tlačna oprema obrađena je u odgovarajućim europskim direktivama (PED Direktiva 2014/68/EU, SPED Direktiva 2014/29/EU) koje se obavezno transponiraju u hrvatske podzakonske propise (pravilnike).

Područje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom ostavljeno je, u nadležnosti pojedinih članica Europske unije. U Hrvatskoj je danas definirano Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 27/2017) i provode ga Ovlaštena (i akreditirana) inspekcijska tijela. Nadležno inspekcijsko tijelo (unutar Ministarstva za gospodarstvo) vrši nadzor nad područjem opreme pod tlakom u Republici Hrvatskoj.

Procedure za periodičke preglede:

Inspekcijsko tijelo mora imati detaljne procedure za sve aktivnosti koje obavlja u okviru periodičkih pregleda.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference