• info@croatiainspect.hr

 • +385(0)1/4874-777

 • +385(0)1/4873-728

Aktualno stanje periodike tlačne opreme u RH (ljeto 2016)

Aktualno stanje periodike tlačne opreme u RH (ljeto 2016)

Prijedlog novog Pravilnika je u Bruxellesu, „Stanje mirovanja“
http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=241)

Novosti u prijedlogu Pravilnika:

 • Stavljanje periodičkih pregleda opreme pod tlakom na tržište predstavlja usklađivanje s europskim pristupom. Ovo je područje ostavljeno na uređivanje nacionalnom tehničkom zakonodavstvu uz uvažavanje smjernica Novog pristupa
 • Sve države članice prihvatile su Novi pristup i periodičke preglede i ispitivanja opreme pod tlakom prenijele s državnih organa na inspekcijska tijela i na korisnika/vlasnika.

Prednosti ovakvog (NOVOG) pristupa (New Approach EK):

 • Preglede i ispitivanja opreme pod tlakom obavljaju visoko stručne osobe s kvalitetnom opremom
 • Smanjenje proračunskih sredstava za nadzor opreme pod tlakom
 • Na vrijeme i stručno obavljeni pregledi i ispitivanja uz stručne savjete korisniku/vlasniku
 • Uspostavljanje konkurentnosti na području izvođenja periodičkih pregleda
 • Ukidanje možebitnih zapreka za protok roba i usluga
 • Uspostavljanje i osiguravanje odgovornosti za obavljene preglede i ispitivanja
 • Periodički pregledi i nadzor nad provođenjem su jasno razdvojeni
 • Za siguran rad opreme pod tlakom odgovoran je korisnik/vlasnik a što je ustaljena praksa u EZ

Ono što je bitno definirano prijedlogom Pravilnika:

 • Sve aktivnosti su na strani korisnika/vlasnika s ciljem osiguranja sigurnog rada opreme pod tlakom, njezino bolje ekonomsko korištenje te smanjenje emisija i gubitaka zbog propuštanja.
 • Isključuje se bilo kakav utjecaj koji bi umanjio vjerodostojnost sigurnosno tehničke ocjene potrebne za siguran rad opreme.

Elementi za izbor ovlaštenog akreditiranog inspekcijskog tijela

Prilikom odluke o izboru Inspekcijskog tijela korisnik/vlasnik treba se voditi slijedećim;

 • Ima li Inspekcijsko tijelo kojeg želi angažirati dovoljno iskustva za njegovu opremu pod tlakom, stručnog znanja, opremu za provedbu pregleda i ispitivanja i davanja sigurnosno tehničke ocjene
 • Je li je izbor nekog Inspekcijskog tijela stvarna garancija za sigurnost, što manje troškove pregleda i ispitivanja, što manje zastoja u proizvodnji ili se traže i dodatna garancija koja se temelji na vrhunskim stručnjacima ili na polici osiguranja koja će pokriti eventualno nastale štete.
 • Je li je tijelo osposobljeno i ima li certifikat za vizualnu kontrolu koja je osnova za periodički pregled i druge NDT metode ili na osnovi iskustva a bez osposobljavanja može ispravno procijeniti oštećenja.
 • Ima li tijelo dovoljno kadra za efikasno izvođenje pregleda i ispitivanja u slučaju izvanrednih situacija.
 • Je li tijelo kvalitetno organizirano kako pregledi i ispitivanja ne bi trajali nepotrebno dugo i hoće li tijelo, obzirom na viši tehnološki stupanj, svojim znanjem pomoći da se poveća sigurnost i smanje zastoji
 • Uključuju li usluge tijela i druge aktivnosti korisniku/vlasniku od koristi.
 • Jesu li su cijene usluga korektne i pokrivaju li one visoko obrazovane stručnjake koji obavljaju preglede i ispitivanja kao i vezane troškove, ili su to niske „damping“ cijene iza kojih stoje mala ulaganja a što ugrožava kvalitetu pregleda i sigurnost opreme.
 • Posjeduje li tijelo popis referenci koje ukazuju na njegovu kompetentnost a koje može pokazati prije ugovaranja posla.
 • Treba znati da je rad opreme pod tlakom rizičan, pogotovo kod stare opreme koja je u Republici Hrvatskoj široko zastupljena. Zato korisnik/vlasnik treba dobro promisliti pri izboru inspekcijskog tijela.

Procedure za periodičke preglede:

Inspekcijsko tijelo mora imati detaljne procedure za sve aktivnosti koje obavlja u okviru periodičkih pregleda.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference