• info@croatiainspect.hr

  • +385(0)1/4874-777

  • +385(0)1/4873-728

Ispitivanja učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para

Ispitivanja učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para

S obzirom da je došlo do izmjene Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapljivih organskih spojeva koji nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama, u novoj Uredbi je, osim prenošenja u nacionalno zakonodavstvo odredbi nove Direktive 2014/99/EU uvođenje navedenih normi u propis i propisivanje nadležnosti za provođenje ispitivanja učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para tijekom rada na benzinskoj postaji.

Ispitivanje prema normi HRN EN 16321-2:2013 može provoditi samo neovisno Inspekcijsko tijelo „A vrste“ akreditirano po normi HRN EN ISO IEC 17020.

Kontaktirajte nas

+385(0)1/4874-777

40 godina rada

Pogledajte naše reference